Wykaz dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa była gromadzone w przeznaczonych do tego, odpowiednio opisanych, segregatorach z podziałem na 4 podstawowe grupy:

 • Dokumentacja dotycząca Beneficjentów Ostatecznych.
 • Dokumentacja dotycząca szkoleń i doradztwa.
 • Dokumentacja księgowa.
 • Pozostałe dokumenty.

Każdy segregatory był opatrzony na zewnętrznej stronie w następujące napisy:

  • tytuł projektu oraz numer projektu,
  • dokumenty dotyczące Beneficjentów Ostatecznych/dokumenty szkoleniowe/ dokumenty księgowe/pozostałe.
   • Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami.
   • Diagnoza potrzeb.
   • Indywidualny Plan Wsparcia.
   • Formularze danych osobowych.
   • Zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   • Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
   • Aneks do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
   • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z Biznes planem.
   • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.
   • Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i biznes planu.
   • Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
   • Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego.
   • Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
   • Zaświadczenie o udzielonej pomocy de mini mis.
   • Pozostałe dokumenty.
   • Dziennik zajęć.
   • Ankieta uczestników szkolenia.
   • Protokół odbioru materiałów szkoleniowych.
   • Życiorys zawodowy wykładowcy.
   • Materiały szkoleniowe.
   • Pozostałe dokumenty.

Na pierwszej wewnętrznej stronie segregatora znajdował się wykaz wszystkich dokumentów znajdujących się w segregatorze. W ramach dokumentacji dotyczącej Beneficjentów Ostatecznych znajdowały się następujące pozycje:

W ramach dokumentacji szkoleniowej znajdowały się następujące pozycje:

W ramach dokumentacji księgowej, dokumenty księgowe poniesionych wydatków były układane ułożone chronologicznie w układzie miesięcznym wraz z wykazem poszczególnych dokumentów. Dokumenty księgowe za każdym razem były opisywane zgodnie z zasadami POKL. Do każdego dokumentu księgowego (faktury VAT, rachunek, lista płac, delegacje itd.) był dołączany wyciąg bankowy. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Specjalista ds. rozliczeń finansowych, do dokumentacji księgowej dołączał podpisane ?Kumulatywne zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektów?.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)