Posts tagged "wskaźniki projektu"

Realizacja twardych rezultatów projektu

I Wskaźnik n 1

  • Rezultat zakładany we wniosku o dofinansowanie: 12 osób założy działalność gospodarczą.
  • Realizacja rezultatu w ramach projektu: W ramach I i II cyklu projektu działalność gospodarczą założyło 12 osób. Realizacja wskaźnika wynosiła zatem 100%.
  • Źródło danych dla pomiaru: kopie dokumentów rejestrowych Beneficjentów Ostatecznych. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:59

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,

Realizacja miękkich rezultatów projektu

W ramach projektu założone zostało osiągnięcie następujących rezultatów miękkich :

  • Wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
  • Wzrost umiejętności praktycznych u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
  • Wzrost motywacji, samooceny i zwiększenie wiary w możliwość zmiany aktualnej sytuacji i osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
  • Określenie predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywności i przedsiębiorczości u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
  • Wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u 100% Beneficjentów Ostatecznych.

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:59

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,