Posts tagged "ocena doradztwa"

Ocena doradztwa indywidualnego

Ankieta bazowa którą uczestnicy doradztwa indywidualnego wypełniali podczas ostatniego dnia doradztwa obejmowała m.in. ocenę doradztwa pod względem:,

  • Sposobu organizacji doradztwa,
  • Miejsca odbywania się doradztwa.

Poniżej prezentujemy ocenę doradztwa indywidualnego dokonaną przez Beneficjentów Ostatecznych I oraz II cyklu projektu:
ocena doradztwa indywidualnegoBeneficjenci Ostateczni z obu cykli projektu bardzo wysoko ocenili doradztwo indywidualne pod względem sposobu jego organizacji (89,29 % ankietowanych wskazało ocenę bardzo dobrą, a 10,72% ocenę dobrą).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:40

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,