Posts tagged "montoring i ewluacja"

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej – realizacja twardych i miękkich wskaźników projektu

Zgodnie z procedurami monitoringu i ewaluacji, pomiaru wskaźników miękkich projektu dokonywano przy pomocy ankiet. Ankiety od ewaluacji i monitoringu zostały opracowane przez członków zespołu projektowego. Poprawki do ankiet nanosił osobiście kierownik projektu. W czasie trwania projektu dane z ankiet gromadzono i obrabiano w tzw. Bazie monitoringu, która miała postać pliku, programu excel. Tak zgromadzone dane, następnie przetwarzano i prezentowano w postaci okresowych raportów z ewaluacji i monitoringu (osobiście byłem współautorem kilku takich raportów). Najważniejsze obszary danych pochodzące ze wspomnianych raportów zostaną omówione w niniejszym podrozdziale. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:31

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Ewaluacja i monitoring projektu

Celem głównym projektu ?Młodzi na start? było założenie działalności gospodarczej przez 12 osób – mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-25 lat. Cel ten miał zostać osiągnięty przez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia, pomagającego w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez: Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

  • monitoring projektu
  • ewaluacja projektu
  • monitoring i ewaluacja projektu pokl
  • monitoring projektu pokl

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:22

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Procedury oceny projektu “Młodzi na start” i uruchamiania: Ocena formalna

Procedura oceny projektu ?Młodzi na start? i uruchamiania

Konkurs w ramach którego oceniano projekt ?Młodzi na start? miał charakter otwarty. Podstawą przystąpienia do konkursu było wypełnienie wzoru wniosku o dofinansowanie projektu, przedłożonego przez instytucję finansującą (DWUP). Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rozpoczął się 2 czerwca 2008 r. Planowany termin zamknięcia konkursu ubiegał 31 grudnia 2008 r. Wnioski złożone po upływie tego terminu były automatycznie dyskwalifikowane. Kompletną dokumentację konkursową należało dostarczyć do siedziby instytucji organizującej konkurs. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:07

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,