404 Not Found

The page that you have requested could not be found. 404 Not Found. dokumentacja projektowa Archives - Zarządzanie Projektami, Project Management, Prince2, PMI

Posts tagged "dokumentacja projektowa"

Wykaz dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa była gromadzone w przeznaczonych do tego, odpowiednio opisanych, segregatorach z podziałem na 4 podstawowe grupy:

  • Dokumentacja dotycząca Beneficjentów Ostatecznych.
  • Dokumentacja dotycząca szkoleń i doradztwa.
  • Dokumentacja księgowa.
  • Pozostałe dokumenty. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:21

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Procedury obiegu korespondencji oraz dokumentów finansowych

Procedura obiegu korespondencji oraz dokumentów finansowych

Osobami odpowiedzialnymi za odbiór wszelkiej korespondencji wewnątrz firmy realizującej projekt oraz korespondencji z instytucjami zewnętrznymi byli współwłaściciele firmy lub osoba wyznaczona w tym celu w danym czasie. Po dokonaniu odbioru korespondencji dotyczącej realizacji projektów współwłaściciele firmy byli zobowiązani do przejrzenia korespondencji, zlecenia wpisania jej do Książki Korespondencji oraz przekazania jej Kierownikowi Projektu.

W dalszej kolejności Kierownik Projektu dokonywał rozdysponowania korespondencji pomiędzy członków zespołu projektowego zgodnie z zakresem zadań powierzonych do realizacji w ramach projektu. Selekcja, wpisanie oraz przekazanie korespondencji musiały być dokonywane w dniu jej odbioru. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

  • korespondencja finansowa

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:20

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,