Jakość Six Sigma w Projektach

Six Sigma, czyli sześć sigma to pojęcie znane w statystyce, które pozwala sprawdzić, jak przebiega dany proces: czy jest on zły, czy dobry. Zmiany te szacuje się na podstawie odchylenia standardowego zmiennej, którą porównuje się ze wskazaniami zmiennej oczekiwanej. Weryfikuje się również, ile wśród nich mieści się w granicy wcześniej przyjętych widełek tolerancji.

six sigma, sześć sigma
Sześć sigma to skuteczność na poziomie 99,9997%, czyli 3,4 defekty na milion.

Filozofia zarządzania
Dzisiaj Six Sigma to nie tylko statystyka, choć o korzeniach w tym wypadku nie warto zapominać. To filozofia, która ma bezpośrednie przełożenie na szeroko pojęte zarządzanie i nie odnosi się tylko do zarządzania jakością produkcji, jak chce uważać wiele osób.

Główna teza, na której opiera się filozofia Six Sigma przekonuje, że lepiej zamiast odpowiednio zarządzać problemami, nie dopuszczać do ich pojawienia się.

Kluczem jest zredukowanie kosztów związanych z niezadowoleniem klientów: wykrywaniem i usuwaniem usterek, kosztów napraw gwarancyjnych, utraty renomy, itd. W tej metodyce chodzi o to, by wykrywać potencjalne słabe punkty i je na bieżąco usuwać zanim pojawi się usterka. Chodzi również o to, by to, co jest w planach było zawsze realizowane.

Sześć Sigma to także wiedza dotycząca własnych ograniczeń oraz potrzeby rozwoju. Metodyka ta zakłada ciągle udoskonalanie, by móc osiągać zamierzone efekty.

Gdy już wyjaśniliśmy sobie na czym polega metodyka Six Sigma, skupmy się na tym, w jaki sposób można ją wdrożyć, by zacząć czerpać z jej zalet.

W tym celu potrzebny jest nam DMAIC2, od którego pierwszych liter angielskich wyrazów powstała instrukcja dotycząca wdrażanie systemu: definiuj, mierz, analizuj, poprawiaj oraz sprawdzaj. Pięć ważnych aspektów, a jednocześnie zaleceń, które pozwalają na korzystanie z zalet Six Sigma.

Już na samym wstępie warto jednak zwrócić uwagę, że Six Sigma to proces: ciągły, wielomiesięczny, często również trwający wiele lat, który w trakcie realizacji jest dzielony na dziesiątki zadań do wykonania. Poszczególne zadania są realizowane w zespołach oraz w wybranych miejscach. Przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu danego przedsiębiorstwa, poprawia się jego funkcjonowania, wyeliminowuje elementy słabe oraz wdraża mocne punkty.

Six Sigma wdrażanie
By zrozumieć sposób zarządzania w metodyce Six Sigma, warto raz jeszcze przyjrzeć się DMAIC.
Pierwszy człon nazwy mówi: „definiuj”, czyli określaj problem w taki sposób, by nie skupiać się na zidentyfikowaniu skutków, ale na odnajdywaniu przyczyn problemu. Tutaj należy zachować staranność, być uważnym i spostrzegawczym. Jeśli zidentyfikujemy kilka problemów, definicja powinna również uwzględniać wybór tych z nich, którymi będziemy chcieli się zajmować. Jak podjąć taką decyzję? Chodzi o poprawę tych elementów, których udoskonalenie jest w stanie dać nam największy zysk. Kierując się tą zasadą, będziemy mieli prostsze zadanie przed sobą.

Drugi człon nazwy mówi: „mierz”. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, by kontrolować liczbę błędów z jednej strony oraz liczbę szans z drugiej. Dodatkowo należy zwróci uwagę, co jest możliwe, a co będzie nam bardzo trudno osiągnąć. Powinniśmy się porównać z konkurencją, prześwietlić rynek i oszacować, kto i w czym ma nad nami przewagę. Na tym etapie powinniśmy przedstawić konkretne dane i liczby.

Zanalizuj – na to przychodzi czas po mierzeniu, kiedy trzeba skupić się na wcześniej zdefiniowanych problemach oraz poznanych liczbach. Na tym etapie możemy oszacować, na ile możemy liczyć na poprawę i czy dany zysk jest wart naszej pracy oraz poświęconego czasu.

Kolejno: poprawiaj, etap, który uwzględnia konkretne miejsca do usprawnienia, słabe punkty, które należy dopracować, tak, by dany proces kończył się lepiej. Na tym etapie zdarza się, że trzeba skorzystać z wiedzy bardziej doświadczonych osób, na co dzień pracujących poza danym przedsiębiorstwem.

I na koniec sprawdzaj, czyli czas, kiedy należy zweryfikować podjęte działania, a zwłaszcza to, co udało się zyskać i to, ile można było zarobić z tym, jakie są plany oraz nowe wskaźniki i wartości, do których warto dążyć. Sprawdzanie ma na celu nieustanne podnoszenie jakości, kontrolę procesów w taki sposób, by można było je na bieżąco usprawniać.

Gdzie stosuje się Six Sigma?
Filozofia Six Sigma ma wiele zwolenników. Z powodzeniem stosuje się ją w dużych korporacjach, przykładowo jej zasady wdrożyła Motorola.

Do zasad Six Sigmy stosują się przedsiębiorstwa, gdzie zarządzanie jest na wysokim poziomie, a sam proces udoskonalania firmy niejako w genach danej instytucji.

Z drugiej strony warto wiedzieć, że pewną wadą Six Sigma jest niestety to, że da się ją wdrażać w dojrzałych, rozbudowanych i dobrze funkcjonujących instytucjach. Innym słabym punktem jest dążenie do perfekcji kryjące się za tą metodyką, co niestety często zabija kreatywność i świeże podejście do zagadnienia. By mówić o sukcesie Six Sigma, trzeba również przekonać do tej metodyki wszystkich: także, a może przede wszystkim osoby z zarządu. Niezbędne jest również przeszkolenie kadry, co wiąże się z inwestycjami, które nie zwracają się od razu, ale średnio po pół roku do nawet roku. Dla niektórych może być to problem…

Czy to dla mnie?
Six Sigma pozwala uzyskać wielomiliardowe zyski. Z jednej strony oszczędzać, a z drugiej rozwijać firmę. Jednak na pytanie, czy warto zastosować tę metodykę w każdej firmie, łatwo odpowiedzieć. Nie wszędzie Six Sigma się sprawdzi. By czekać na efekty stosowania się do tej filozofii, należy przede wszystkim przejść odpowiednie szkolenia oraz poznać w szczegółach tę metodę.

Niewątpliwą zaletą jest to, że Six Sigma może być stosowana jedynie wybiórczo. Można zaczerpnąć z tej metodyki jedynie niektóre elementy, by je następnie wdrażać w swoim przedsiębiorstwie. To pozwala wypróbować tę filozofię, próbując dopasować ją do własnego sposobu zarządzania, a gdy się sprawdzi, pójść jej drogą w pełni.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.9/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Jakość Six Sigma w Projektach, 7.9 out of 10 based on 9 ratings

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

  • six sigma
  • sześć sigma