Role poszczególnych ogniw Scruma – Zespół Scrum

Mistrz Scrum

Na czele Scruma stoi Mistrz, którego zadanie polega na dopilnowaniu, aby Zespół przestrzegał wypracowanych praktyk, wartości oraz zadań Scruma. Zadaniem Mistrza jest motywowanie zespołu do osiągnięcia większej wydajności oraz tworzenia rozwiązań o najwyższej jakości. Mistrz nie robi tego jednak na zasadzie zarządzania, zespół bowiem organizuje się sam, jego zadaniem jest dążenie do wdrożenia zasady samorządzenia i wielofunkcyjności: przede wszystkim poprzez zrozumienie tych zasad i samodzielne ich wdrażanie.

Właściciel Produktu w Scrum

Drugim ogniwem funkcjonalności Scruma jest Właściciel Produktu – jest to jedyna osoba, która jest odpowiedzialna za zarządzanie rejestrem produktowym oraz za czuwanie nad wartością konkretnej pracy konkretnych osób z zespołu. Właścicielem Produktu jest jedna osoba, nie sztab osób. Oczywiście Właściciel jako jednostka może korzystać ze wsparcia i pomocy innych osób, jednak jeśli istnieje konieczność zmiany rejestru, to on ma ostateczne zdanie i decyzja leży po jego stronie. Osoby z zewnątrz nie mogą zmieniać raz ustalonych priorytetów.

Podstawowym zadaniem Właściciela Produktu jest prowadzenie rejestru podatkowego oraz dbanie o to, by dokument ten był dla każdego dostępny i przez każdego dobrze widoczny. Taki rejestr powinien zawierać elementy wskazujące na najwyższy priorytet oraz pokazujący kolejność działań. Dzięki temu można dowiedzieć się, nad czym pracownicy będą pracować w kolejnych Sprintach.

Dzięki Scrumowi można ustanowić kluczowe priorytety oraz wymagania każdego projektu.
O tym, czy Właściciel Produktu odniesie sukces decyduje przede wszystkim podejście do niego jako osoby. Konieczny jest szacunek i zaufanie ze strony całego zespołu, który musi się dostosowywać do z góry określonego planu. Z drugiej strony Właściciel musi zadbać o przejrzystość swojego projektu, dzięki czemu nie budzi on większych wątpliwości i zastrzeżeń, a praca całego zespołu może przynieść maksymalną satysfakcję.

Zespół Programistów w Scrum

Ostatnie ogniwo to zespół programistów, którego celem jest przetwarzanie rejestru produktowego w kolejne podnoszenie funkcjonalności. Zespoły wyróżniają się interdyscyplinarnością, a ich Członkowie muszą wykazać się określoną wiedzą, by osiągnąć kolejny przyrost produktu. Do realizacji projektu członkowie powinni posiadać określone umiejętności: zdolność do kontroli jakości, umiejętność programowania, zarządzanie bazą danych, itd. Niezbędna staje się umiejętność pracy w grupie, podjęcia wymagania i zamiany go w konkretny, używalny produkt. Każdy członek zespołu musi włożyć swoją pracę w to, by zrealizować plan. Czasami niezbędne jest zdobycie nowych umiejętności, innym razem konieczne staje się wykazanie się opanowaniem już tych dawno nabytych.

W zespole liczy się każdy człowiek, który dba o wydajność, skuteczność i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Skład zespołu może się zmienić pod koniec Sprintu, jednak za każdym razem trzeba się liczyć z tym, że produktywność zespołu się znacząco obniży. Efekt samoorganizacji zostanie zachwiany, dlatego zaleca się do zmian zespołu podchodzić z dużą ostrożnością i bardzo dokładnie te kwestie poddawać analizie.

Co wyróżnia zespół Scrum, to na pewno to, że nie stosuje się w jego wypadku nazw stanowisk. Wszyscy pracują na równorzędnych stanowiskach. Dodatkowo każdy zespół sam się organizuje. Nie jest on podzielony (z góry) na określone minizespoły. Na ten fakt nie ma wpływu nawet Mistrz.

Bardzo ważna jest też liczebność zespołu. Optymalna liczba to 7 plus minus dwie osoby. Dlaczego zaleca się utrzymanie takiej liczby? Jeśli w zespole jest mniej niż 5 osób, dochodzi do mniejszej liczby interakcji, co skutkuje mniejszą produktywnością. Dodatkowe ryzyko to niewystarczające umiejętności do realizowania określonych etapów Sprintu.

Z drugiej strony liczba wyższa niż dziewięć, sprawia, że w zespole dochodzi do zbyt wielu zależności i interakcji, które wymagają bardziej intensywnej koordynacji. Mimo zalecanej liczby, trzeba podkreślić, że nie brak przypadków, kiedy liczebność Zespołu przekroczyła dolną lub górną granicą, a i tak można było osiągnąć przy ich udziale sukces. Dlatego każdorazowo warto skład Zespołu traktować indywidualnie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)