Rejestrze zadaniowym i wypalenie w Sprincie

Czym jest rejestr produktowy i wypalenie w projekcie?

Rejestr produktowy zawiera wymagania dotyczące produktu. Obejmuje całą specyfikację oraz cel, do jakiego zobowiązuje się dojść Zespół. Na straży jego ustalonej zawartości, dostępności oraz wybranych priorytetów stoi nie kto inny, jak Właściciel Produktu. Rejestr produktowy jako dokument nigdy nie jest zamknięty, ciągle poddawany jest analizie i dostosowywany jest do bieżących oczekiwań. Pierwsza zarysowana wersja obejmuje jednak początkowe wymagania. Sam rejestr natomiast ewoluuje wraz z rozwijaniem produktu oraz zmianami w środowisku, w jakim jest rozwijany.

Rejestr nie jest stały. Ciągle się zmienia. Niezmienne pozostają jego atrybuty: opis, priorytet i koszt realizacji.  Dzięki temu staje się konkurencyjny, użyteczny oraz może osiągnąć z góry określony cel. Jest tak długo używany, jak długo istnieje produkt. Zbiera on wszystko, co jest potrzebne, by zaprojektować oraz przygotować do wypuszczenia na rynek produktu gotowego do sprzedaży (zawiera cechy produktu, jego funkcje, technologie, ewentualne informacje o naprawach, ulepszeniach, które pozwalają na ich wprowadzenie zanim produkt trafi na rynek).

Rejestr produktowy szereguje się według priorytetów.  Zadania na samej górze wymagają natychmiastowych prac programistycznych (mają one wyższy priorytet), natomiast te znajdujące się niżej są mniej pilne. Czołowe zadania są bardziej przemyślane, zawierają większą ilość szczegółów i istnieje zgodność, że należy je wdrażać w pierwszej kolejności. Im niższy priorytet, tym jest on mniej szczegółowo opisany.

Wraz z używaniem produktu jego wartość wzrasta. Także dlatego, że produkt jest rozpoznawany przez rynek oraz daje o nim informację zwrotną, dokładnie oceniając jego jakość. Wraz z rozwojem prac nad produktem rejestr produktu wydłuża się i staje się bardziej wyczerpującą listą, która uwzględnia zmieniające się wymagania oraz dostosowuje się do aktualnych potrzeb. Na zmiany w rejestrze dodatkowo mają wpływ aktualne wymagania biznesowe, warunki, jakie niesie rynek oraz stosowane technologie. Na każdym etapie prac pozycje rejestru muszą być jednak wystarczająco rzetelne i jasne, by określone zadania mogły być  zrealizowane w trakcie trwania jednego Sprintu.

Oczywiście nie wszystkie zmiany są oczekiwane. W celu zminimalizowania chaosu na bieżąco są wprowadzane zmiany o najwyższym priorytecie.

Zdarza się też tak, że kilka zespołów scrumowych pracuje nad jednym produktem, a jeden rejestr produktowy służy do wyznaczenia kolejnych prac.  W takim wypadku ustala się kolejny atrybut, który grupuje elementy rejestru według ich cech, technologii oraz architektury. Jego celem jest także organizowanie pracy całego zespołu.

Z kolei wykres wypalania produktu służy do rejestrowania ilości pracy pozostałej do wykonania danego zakresu prac. Uwzględnia się przy tym szacunkowy w rejestrze czas w odniesieniu do czasu realizacji projektu. Czas pracy szacowany jest w jednostkach pracy, (oś odciętych, czyli Sprint) wybranych przez zespół oraz w sposobie organizacji, którą stanowi oś rzędnych.

Estymacji dokonuje zespół. Właściciel może próbować wpływać na zespół, nakierowując jego działania, ale ostateczna decyzja należy do oddelegowanych do zadań osób. Często konieczny jest kompromis, ale to Zespół decyduje o przebiegu prac.

Właściciel Produktu na bieżąco natomiast ustala, jak wygląda wykres wypalania produktu, odwołując się do rejestru produktowego. Systematycznie kontroluje się ilość pracy, która ma odzwierciedlenie w linii trendu.

Kilka dodatkowych uwag o rejestrze zadaniowym i wypaleniu w Sprincie

Jak już zostało wyżej opisane, rejestr zadaniowy określa prace, jakie powinien wykonać Zespół. Jest on niezbędny, by świadomie zamienić elementy rejestru produktowego w gotowy przyrost produktu. Większość z elementów rejestru ustala się w trakcie trwania Sprintu planistycznego.

Rejestr obejmuje całość prac, które w ocenie Zespołu są niezbędne, by móc mówić o osiągnięciu Celu Sprintu. Wszystkie zadania muszę podlec procesowi dekomponowaniu, czyli ich rozdzieleniu, dzięki czemu są łatwiejsze w zrozumieniu i ogarnięciu ich podczas codziennych Scrumów. Rejestr zadaniowy może być oczywiście modyfikowany. Dzieje się to przeważnie w ciągu trwania Sprintu. Modyfikacji może też podlegać czas, który poświęca się na te zadania. Może się okazać, że będzie potrzeba go więcej lub mniej niż początkowo się zakładało.

Rejestr zadań może być modyfikowany poprzez dopisywanie dodatkowych prac oraz usuwanie tych, które uważa się za zbędne. Jednocześnie dochodzi do aktualizacji godzin przewidywanego końca pracy pozostającej do ukończenia każdego projektu.  Rejestr Zadań może zmieniać jedynie Zespół, dodając, usuwając zadania, jak również zmieniać treść zadań. Jest on  własnością zespołu.

Natomiast wykres wypalania w Sprincie przedstawia ilość zadań pozostających w rejestrze w stosunku do czasu Sprintu. Wykres ten nakazuje kontrolowanie codziennie sumy : ilość pracy pozostałej do wykonania w Sprincie oraz ilość pracy do wykonania w całym rejestrze zadaniowym.  Wykres ten służy do stopnia kontrolowania prac. Najważniejsze w nim stanowi nie to, ile dotąd czasu zabrał projekt, ale to, ile pracy pozostało do końca i jaka jest końcowa data Sprintu.


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

  • o rzdnych