Realizacja twardych i miękkich rezultatów projektu

Realizacja twardych rezultatów projektu

15 uczestnikom projektu ?Młodzi na Start? udzielono w sumie pomocy finansowej w kwotach:

  • 349829,55 PLN na rozwój przedsiębiorczości (na założenie swojej pierwszej firmy)
  • 46054,92 PLN w postaci wsparcia pomostowego (na bieżące wydatki w założonej firmie przez okres 6 pierwszych miesięcy jej istnienia)
  • 26400,00 PLN w postaci usług szkoleniowo doradczych (wynagrodzenie trenerów i doradców)
  • W sumie wsparcie finansowe udzielone uczestnikom projektu wyniosło 422284,47 PLN.

Pomiar osiągnięcia rezultatu Założenie działalności gospodarczej przez 12 osób, uczestników projektu, BO został przeprowadzony na zamknięciu każdego z dwóch cykli projektu w oparciu o kopie dokumentów rejestrowych w/w uczestników projektu. Pomiaru rezultatu Ukończenie w ramach projektu szkoleń oraz doradztwa indywidualnego przez 30 osób, BO projektu dokonano na bazie certyfikatów wydanych przez Organizatora Projektu każdemu z 30 uczestników, którzy zaliczyli wymaganą ilość godzin szkoleń oraz doradztwa indywidualnego. Rezultat Otrzymanie wsparcia finansowego na starcie oraz na działalność w okresie 6 pierwszych miesięcy przez 12 osób, uczestników projektu zmierzono za pomocą wypłaconych dotacji i wsparcia pomostowego. Pomiaru wskaźnika Otrzymanie doradczego wsparcia pomostowego w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 osób, uczestników projektu dokonano na podstawie wypełnionych formularzy doradczych.

Realizacja miękkich rezultatów projektu

Pomiar osiągnięcia rezultatu ?wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku? był możliwy dzięki odpowiedziom na pytania w drugiej części ankiety, którą wypełniali uczestnicy szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (łącznie 6 szkoleń) oraz uczestnicy doradztwa indywidualnego. Oprócz ankiet narzędziem badającym osiągnięcie w/w rezultatu były również testy wiedzy przeprowadzane przed i po szkoleniu, pozwalające mierzyć stopień pozyskanej wiedzy uczestników. Dla dokonania oceny postępu wiedzy przyjęto, że analizowany będzie wzrost wiedzy przed i po szkoleniu, w ten sposób, że brana będzie pod uwagę różnica obu wartości (przed i po). Natomiast pomiar rezultatu ?wzrost umiejętności praktycznych? był możliwy dzięki odpowiedziom udzielonym przez uczestników szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Ankietowani mieli możliwość dokonania oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych przed i po szkoleniu w skali od 1 do 5.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)