Project Manager

Project management to nowoczesny sposób realizacji przedsięwzięć. To nauka, która ma krótką, choć burzliwą historię. Doskonale zauważalną i wyodrębniającą się na przestrzeni lat w stale rosnącej ofercie edukacyjnej.
Project Managerowie kształcą się na wielu uniwersytetach na całym świecie, zarówno w trybie studiów dziennych, zaocznych, jak również podyplomowych. Nie brak także propozycji kursów i szkoleń przekazujących wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Z drugiej strony specjaliści z branży podkreślają, że project management nie da się w 100% nauczyć. Do pełni rozwoju oraz dla osiągnięcia satysfakcji, która w pracy jest motorem działań, potrzeba także odpowiednich cech charakteru: te po prostu trzeba mieć.

 

Kim jest kierownik projektu?

Kierownik projektu to osoba, która skutecznie łączy kilka profesji. Próba zdefiniowania tego zawodu jest o tyle trudna, że na innych zasadach będzie funkcjonował project manager w małej firmie, pracujący przy niewielkim projekcie, a na innych specjalista zarządzający pracą setek osób pracujących przy dużym projekcie międzynarodowym.

Tak czy inaczej project manager powinien łączyć wiele kompetencji oraz posiadać pokaźną listę umiejętności. Nie tylko w zakresie merytorycznym, ale także komunikacyjnym i interpersonalnym. Niezbędne dla sukcesu i wysokiej oceny pracy kierownika projektu jest identyfikowanie się z zespołem, umiejętność wyboru priorytetów i w razie konieczności, często także zastąpienie jednego z pracownika, który nie może wypełnić swoich obowiązków.

 

Praca kierownika projektu przy niewielkim projekcie

W niewielkim przedsiębiorstwie zadaniem project managera jest pełne zaangażowanie się w pracę zespołu. Jest ono konieczne, bo niespodziewany brak jednej z osób odpowiedzialnych za ukończenie projektu może sprawić, że cała realizacja zadania nie będzie możliwa w z góry ustalonym terminie.

Z tego powodu kierownik projektu powinien na bieżąco monitorować pracę i w razie konieczności zastąpić jedną z osób lub w ekspresowym tempie zlecić jej pracę innej osobie, bez ryzyka nieukończenia projektu w ustalonym czasie. Najlepiej jeśli jest on fachowcem w danej dziedzinie, rozumie wszelkie problemy techniczne i może w razie potrzeby zaproponować odpowiednie rozwiązanie. Bardzo ważną umiejętności managera projektu w niewielkich firmach powinno być zarządzanie czasem, które decyduje o skuteczności i sukcesie danego projektu.

Natomiast przy dużym projekcie bezpośredni nadzór kierownika projektu nie jest możliwy. W grę wchodzi bowiem zdecydowanie bardziej złożona korporacyjna rzeczywistość oraz wiele procedur, które należy wziąć pod uwagę w trakcie realizacji codziennych zadań.

 

Gotowość do zmian

Dobry manager projektu to osoba, która potrafi dostosowywać się do zmiennej rzeczywistości i warunków pracy. Każde biuro, każda firma, otoczenie i praca niesie za sobą nowe warunki, które mogą się dodatkowo komplikować, gdy zestawi się je ze specyfiką danego projektu, charakterem klienta – jego wymaganiami, oczekiwaniami oraz uwarunkowaniami pracy z podwykonawcą, pośrednikiem, handlowcem, itd.

Każdy projekt jest inny i każdy wymaga świeżego podejścia. Pokusa, by rozpatrywać nowe projekty, stosując sprawdzone wcześniej nieobowiązujące w danej firm rozwiązania, jest duża, ale zazwyczaj nie sprawdza się. W wypracowany sposób pracuje się bowiem przez dłuższy czas, co może być nie do zaakceptowania przy źle dobranych do strategii i norm firmy działaniach.

Dlatego gotowość do zmian oznacza również otwarcie się na ciągłą naukę i dokształcanie. Dobry manager projektu powinien być dlatego osobą elastyczną i skłonną do pracy w różnych warunkach.

 

Dobry project manager

Dobry manager projektu to osoba, która potrafi odnaleźć się w pracy na różnych szczeblach, w trudnych relacjach i umiejąca rozwiązać pojawiające się w trakcie realizacji projektu problemy poprzez zarządzanie konfliktami, negocjowanie, przewodzenie, czy wpływanie na ludzi. Idealny kierownik projektu ma zdolność integracji zespołu, wyróżnia się entuzjazmem, wrażliwością, a jednocześnie zaangażowaniem i samokontrolą. Bardzo ważne są także podstawowe umiejętności z zakresu zarządzania takie, jak zarządzanie zmianą, zarządzanie priorytetami, delegowanie pracowników, zarządzanie jakością, wiedza, w jaki sposób oceniać pracowników oraz jak motywować ich do rozwoju.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Project Manager, 7.7 out of 10 based on 3 ratings

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

  • cechy osobowościowe i kompetencje kierownika projektu
  • yhs-002