Procesy w zarządzaniu projektami a standardy PMI

Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w odniesieniu do działań realizowanych w projekcie, umożliwiające spełnienie wymagań danego projektu. To zastosowanie wiedzy wymaga skutecznego wykorzystania odpowiednich procesów ( PMBOK, 2009, s. 39).

Proces to zbiór powiązanych ze sobą działań przeprowadzonych w celu wytworzenia, otrzymania lub dostarczenia określonego zestawu wyrobów, rezultatów lub usług . Każdy proces jest opisany za pomocą potrzebnych do niego wkładów, stosowanych w nim narzędzi i technik oraz powstających rezultatów. Kierownik projektu musi brać pod uwagę aktywa procesów organizacyjnych oraz czynniki środowiskowe prowadzonej działalności. Aktywa procesów organizacyjnych zawierają zasady i kryteria dostosowywania procesów organizacyjnych do konkretnych potrzeb projektów ( PMBOK, 2009, s. 39).

Dążąc do udanego zakończenia przedsięwzięcia, zespół projektu musi ( PMBOK, 2009, s. 39):

 • Wybrać odpowiednie procesy potrzebne do osiągnięcia celów danego przedsięwzięcia
 • Wykorzystać opisane już sposoby podejścia, które można dostosować tak, by spełniały wymagania
 • Zachować zgodność z wymaganiami w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań interesariuszy
 • Utrzymywać równowagę między trudnymi do pogodzenia wymaganiami dotyczącymi zakresu, czasu, kosztów, jakości, zasobów oraz ryzyka w celu stworzenia wyboru, usługi lub rezultatu opisanego w specyfikacjach

 

Procesy projektu przeprowadzane prze zespół projektu można ogólnie podzielić na dwie podstawowe kategorie ( PMBOK, 2009, s. 39):

 • Procesy zarządzania projektami zapewniające skuteczny przebieg przedsięwzięcia przez cały czas jego trwania. Procesy te zawierają narzędzia i techniki związane ze stosowaniem umiejętności i zdolności opisanych w poszczególnych obszarach wiedzy.
 • Procesy zorientowane na produkt pozwalające uściślić i stworzyć produkt projektu. Procesy te wynikają na ogół z określonego cyklu życia projektu i różnią się między sobą w zależności od obszarów zastosowań. Nie można sprecyzować zakresu projektu, nie rozumiejąc pewnych podstaw dotyczących tworzenia określonego produktu. Na przykład, ustalając złożoność budowanego domu, trzeba wziąć pod uwagę różne narzędzia i techniki budowlane.

Standard PMI omawia charakter procesów zarządzania projektami przez pryzmat wzajemnych oddziaływań między procesami i w ramach procesów, a także przez pryzmat celów, którym służą. Procesy te połączono w pięć grup nazywanych grupami procesów zarządzania projektami lub grupami procesów ( PMBOK, 2009, s. 41):

 • Grupa procesów rozpoczęcia.Procesy przeprowadzane w celu określenia nowego projektu lub nowego etapu trwającego już projektu poprzez uzyskanie zatwierdzenia do rozpoczęcia projektu lub jego etapu.
 • Grupę procesów planowania. Procesy wymagane do określenia zakresu projektu, ustalenia i doprecyzowania celów oraz wyznaczenia kierunku działań niezbędnych do osiągnięcia tych celów.
 • Grupa procesów realizacji. Przeprowadzane w celu wykonywania prac określonych w planie zarządzania projektem i zmierzających do realizacji specyfikacji projektu.
 • Grupę procesów monitorowania i kontroli. Procesy wymagane w celu śledzenia, sprawdzania i regulowania postępu oraz wykonania projektu, określenia wszelkich obszarów, w których potrzebne są zmiany w planie, oraz inicjowanie takich zmian.
 • Grupę procesów zakończenia. Procesy przeprowadzane w celu finalizacji wszystkich działań wykonywanych w ramach wszystkich grup procesów i zmierzających do formalnego zamknięcia projektu lub jego etapu.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.5/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Procesy w zarządzaniu projektami a standardy PMI, 6.5 out of 10 based on 4 ratings

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • zarządzanie procesami projekt