Ocena trenerów prowadzących szkolenia.

W badanym okresie w ramach realizowanego projektu szkolenia prowadzone były przez 10 trenerów. Uczestnicy I i II cyklu projektu oceniali trenerów w skali 1-5 (gdzie 1 oznaczało ? bardzo źle, 5 ? bardzo dobrze) pod względem następujących kryteriów:

  • Przygotowania do zajęć;
  • Komunikatywności;
  • Stosowania urozmaiconych sposobów przekazywania wiedzy;,
  • Umiejętności przewidywania potrzeb uczestników i reagowania na nie;
  • Umiejętności aktywizacji uczestników szkolenia

Poniżej przedstawiamy podsumowanie ocen uzyskanych przez poszczególnych trenerów w układzie tabeli oraz wykresu:

ocena trenerów1
ocena trenerów 3

Jak widać na powyższych zestawieniach aż 7 na 10 trenerów zostało ocenionych powyżej 4,5, co świadczy o zadowoleniu uczestników projektu ze sposobu prowadzenia zajęć przez trenerów. Najlepiej ocenionym trenerem jest prowadzący szkolenie pt. ?Stres wróg czy przyjaciel?? z średnią oceną 4,99 pkt. Wysoko oceniony został również trener szkolenia pt. ?Asertywność w praktyce? z oceną 4,94 pkt. Najsłabiej oceniono natomiast trenera szkoleń pt. Marketing i sprzedaż z oceną 3,75 pkt

Po dokonaniu podsumowania poszczególnych kryteriów ocenianych przez Beneficjentów Ostatecznych I i II cyklu projektu w ramach oceny pracy trenerów (tabela poniżej) można zauważyć, iż najlepiej ocenianym kryterium jest:przygotowanie do zajęć, gdzie 79,15% badanych oceniło je na poziomie bardzo dobrym reagowanie na potrzeby uczestników i komunikatywność ? ponad badanych oceniło je na bardzo dobry.

ocena trenerów 2

ocena trenerów 5

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ocena trenerów prowadzących szkolenia., 7.0 out of 10 based on 2 ratings