Na czym polegał projekt “Inwestycja w samego siebie”

Projekt pod tytułem ?Inwestycja w samego siebie szansą dla młodych przedsiębiorców w regionie?realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.Celem projektu było założenie działalności gospodarczej przez 12 osób w wieku 18 do 45, z terenu Dolnego Śląska. Cel ten miał zostać osiągnięty przez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia w postaci:

  1. Wsparcia szkoleniowo – doradczego z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności miękkich;
  2. Przekazania wsparcia finansowego (środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości);
  3. Podstawowego wsparcia pomostowego w postaci: środków finansowych w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności firmy oraz pomocy doradczej po założeniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie uczestnikami projektu było 30 osób podzielonych na dwie grupy, po 15 osób każda (I i II cykl projektu), spełniających kryteria regulaminu uczestnictwa w projekcie.W ramach projektu zrealizowano:

  • 10 szkoleń zrealizowanych dla uczestników I cyklu projektu (4 szkolenia z zakresu umiejętności miękkich,
  • 6 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości) oraz 10 szkoleń zrealizowanych dla uczestników II cyklu projektu (4 szkolenia z zakresu umiejętności miękkich,
  • 6 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości),
  • doradztwo indywidualne (w wymiarze 15h doradztwa indywidualnego /uczestnika),
  • wsparcie pomostowo – doradcze (w wymiarze 4h/ m-c przez 6 m-cy/ uczestnika)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)