Grupy procesów PMI – Grupa procesów zakończenia

Grupa procesów zakończenia

Grupa procesów zakończenia składa się z procesów przeprowadzanych w celu finalizacji wszystkich działań wykonywanych w ramach wszystkich grup procesów i zmierzających do formalnego zamknięcia projektu, jego etapu lub stosunku umownego. Zakończenie tej grupy procesów oznacza weryfikację zakończenia określonych procesów we wszystkich grupach procesów, pozwalających zamknąć projekt lub jego etap i formalnie stwierdzić, że projekt lub jego etap jest zakończony. W ramach zamknięcia przedsięwzięcia lub etapu mogą wystąpić następujące działania:

  • Uzyskanie akceptacji(odbioru) przez odbiorcę lub sponsora
  • Przeprowadzenie przeglądu poprojektowego lub przeglądu na zakończenie etapu
  • Zarejestrowanie zmian wprowadzanych we wszystkich procesach
  • Udokumentowanie nabytej wiedzy
  • Wprowadzenie odpowiedniej aktualizacji w aktywach procesów organizacyjnych
  • Archiwizacja wszystkich istotnych dokumentów projektu w systemie informatycznym wspierającym zarządzanie projektami, pozwalające wykorzystywać je jako dane archiwalne
  • Zamknięcie zamówień

Zamykanie projektu lub etapu to proces finalizacji wszystkich działań we wszystkich grupach procesów zarządzania projektami zmierzający do formalnego zakończenia przedsięwzięcia lub jego etapu.

zamykanie projektu lub etapu

Zamykanie zamówień to proces zakończenia każdego z zamówień w projekcie

zamykanie zamówień projektu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)