Grupy procesów PMI – Grupa procesów rozpoczęcia

Grupa procesów rozpoczęcia (inicjacji)

Grupa procesów rozpoczęcia składa się z procesów przeprowadzanych w celu określenia nowego projektu lub nowego etapu trwającego już projektu poprzez uzyskanie zatwierdzenia do rozpoczęcia projektu lub jego etapu. W ramach procesów rozpoczęcia określa się wstępny zakres oraz angażuje wstępne zasoby finansowe.

Rozpoznaje się interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, którzy będą współdziałali i wpływali na całościowy efekt przedsięwzięcia. Jeśli nie nastąpiło to do tej pory, w ramach tych procesów wybiera się kierownika projektu. Informacje te zamieszcza się w karcie projektu oraz w rejestrze interesariuszy. Z chwilą zatwierdzenia karty projektu następuje oficjalna autoryzacja projektu. Wprawdzie zespół zarządzający projektem może pomagać opracowywać kartę projektu, ale jej zatwierdzenie oraz zapewnienie zasobów finansowych następuje poza granicami przedsięwzięcia.

W wypadku dużych lub złożonych projektów częścią grupy procesów rozpoczęcia może być dokonanie podziału na odrębne etapy. W takich przedsięwzięciach procesy rozpoczęcia przeprowadza się na każdym z etapów w celu walidacji decyzji podjętych w ramach początkowych procesów opracowywania karty projektu i rozpoznawania interesariuszy. Przeprowadzenie procesów rozpoczęcia na początku każdego etapu pomaga skupić przedsięwzięcie na potrzebie biznesowej, dla zaspokojenia której podjęto projekt. Weryfikuje się kryteria sukcesu ora kontroluje wpływy i cele interesariuszy projektu. Następnie podejmuje się decyzję, czy powinno się projekt kontynuować, opóźnić, czy przerwać ( PMBOK, 2009, s. 46).

 

Opracowywanie karty projektu to proces dokumentowania działań potrzebnych do określenia, przygotowania, scalenia i skoordynowania wszystkich planów pomocniczych. Plan zarządzania projektem staje się podstawowym źródłem informacji na temat sposobu planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zamykania projektu.

karta projektu

Rozpoznawanie interesariuszy projektu to proces ustalania wszystkich osób lub organizacji, na które wpływa przedsięwzięcie, oraz dokumentowania istotnych informacji dotyczących spodziewanych przez nich korzyści, ich zaangażowania i wpływu na sukces projektu.

rejestr interesariuszy projektu

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Grupy procesów PMI - Grupa procesów rozpoczęcia, 10.0 out of 10 based on 1 rating