Grupy procesów PMI – Grupa procesów realizacji

Grupa procesów realizacji

Grupa procesów realizacji składa się z procesów przeprowadzanych w celu wykonania prac określonych w planie zarządzania projektem i zmierzających do realizacji specyfikacji projektu. Ta grupa procesów obejmuje koordynację ludzi i innych zasobów, a także powiązanie i wykonanie działań przedsięwzięcia zgodnie z planem zarządzania projektem.

W trakcie realizacji projektu uzyskiwane wyniki powodują konieczność wprowadzania aktualizacji w planach oraz korekty planów bazowych. Zmiany te mogą dotyczyć oczekiwanych czasów trwania działań, produktywności i dostępności zasobów oraz nieprzewidywanych ryzyk. Odchylenia te mogą wpływać na plan zarządzania projektem lub dokumenty projektu i mogą wymagać od kierownictwa szczegółowej analizy oraz wypracowania odpowiedniej reakcji. Wyniki takiej analizy mogą inicjować żądania zmiany które w razie zatwierdzenia mogą wpłynąć na plan zarządzania projektem lub inne dokumenty projektu, a niekiedy również wywołać konieczność wyznaczenia nowego planu bazowego. Sporą cześć budżetu projektu przeznacza się na wykonanie procesów z grupy procesów realizacji.

Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu to proces wykonywania prac określonych w planie zarządzania projektem z myślą o osiągnięciu celów projektu.

kierowanie i zarządzanie projektem

Przeprowadzanie zapewniania jakości to proces badania wymagań jakościowych oraz wyników pomiarów związanych z kontrolą jakości w celu upewnienia się, że stosuje się odpowiednie normy jakościowe i definicje operacyjne.

przeprowadzenie zapewnienia jakości

Pozyskiwanie zespołu projektowego to proces potwierdzania dostępności zasobów ludzkich i otrzymywania zespołu potrzebnego do wykonywania zadań w projekcie.

pozyskiwanie zespołu projektowego

Kształtowanie zespołu projektu to proces doskonalenia kompetencji, wzajemnych oddziaływań oraz ogólnych uwarunkowań w zespole w celu usprawnienia wykonania projektu.

kształtowanie zespołu projektu

Zarządzanie zespołem projektu to proces śledzenia wyników członków zespołu, przekazywania im informacji zwrotnych, rozwiązywania trudnych kwestii oraz zarządzania zmianami w celu optymalizacji wykonania projektu.

zarządzanie zespołem projektu

Dostarczanie informacji to proces planowego udostępniania istotnych informacji interesariuszom projektu.

dostarczanie informacji

Kształtowanie oczekiwań interesariuszy to proces komunikowania się oraz współpracowania z interesariuszami w celu zaspokojenia ich potrzeb oraz zajęcia się powstającymi trudnymi kwestiami.

kształtowanie oczekiwań interesariuszy

Dokonywanie zamówień to proces uzyskiwania odpowiedzi od sprzedawców , wybierania sprzedawcy oraz zawierania kontraktu.

dokonywanie zamówień projektu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)