Fazy zarządzania projektem: cykl życia projektu

Cykl życia projektu, czyli model realizacji projektu w czasie, określa zróżnicowanie sytuacji występujących w trakcie jego realizacji. Sytuacje te nazywane są fazami cyklu życia projektu. Najczęściej wyróżnia się 4 fazy cyklu życia projektu (Wysocki R.K, McGary. R, 2005, s.62 ? 65):

1.Definiowanie projektu
Jednym z pierwszych zadań kierownika projektu jest zdefiniowanie zakresu pracy do wykonania i podzielenia zadań między członków zespołu projektowego. Faza definiowania może dodatkowo składać się z 3 pomniejszych etapów:

 1. Etap inicjowania projektu
 2. Etap definiowania projektu
 3. Etap budowy zespołu projektowego

Zdefiniowanie zadań jest pierwszym etapem pracy kierownika projektu w całym cyklu życia projektu. Na tym etapie podmiot określający wymagania (klient), i kierownik projektu dochodzą do porozumienia w najważniejszych aspektach projektu. Bez względu na to, w jakiej formie są uzgadniane wymagania, an etapie definiowania trzeba odpowiedzieć na pięć podstawowych pytań:

 • Jakiego problemu dotyczy projekt?
 • Co jest celem projektu?
 • Jakie cele cząstkowe muszą być zrealizowane, aby osiągnąć cel zasadniczy?
 • W jaki sposób oceniamy, czy projekt odniósł sukces?
 • Czy istnieją prognozy, rodzaje ryzyka lub potencjalne przeszkody, które mogą wpłynąć na sukces projektu?

Podczas definiowania określany jest zakres projektu. Dzięki temu w trakcie realizacji projektu łatwiej jest uniknąć wątpliwości, jakie działania mieszczą się w projekcie, a jakie nie.

2. Planowanie

Planowanie działania odnosi się do stworzenia planu projektu, analizy pracy i wstępnego harmonogramu. Na fazę planowania mogą dodatkowo składać się 4 pomniejsze etapy:

 1. określenie struktury projektu,
 2. planowanie przebiegu projektu,
 3. planowanie zasobów projektu,
 4. organizowanie, wykonawstwa projektu.

Proces planowania jest chyba najistotniejszym etapem projektu, ponieważ poprawne zaplanowanie czynności pozwala znacznie zredukować straty czasu w trakcie ich wykonywania. Rozmaite badania prowadzone w ciągu ostatnich 20 lat wskazują, że każda godzina poświęcona na planowanie może przynieść 20 ? 100 godzin oszczędności w trakcie realizacji projektu. Plan projektu powinien obejmować kilka możliwych rozwiązań, harmonogramy, a także powinien określać wymagania dotyczące zasobów, tak aby kierownik projektu mógł wybrać najbardziej właściwe zasoby spośród dostępnych.

3. Wykonanie planu projektu

Wykonanie planu projektu wymaga powierzenia poszczególnych zadań członkom zespołu projektowego. Musi temu towarzyszyć delegacja uprawnień. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, czego od niego oczekujesz oraz jak i do kiedy ma wykonać swoją cześć pracy. Wykonanie planu projektu składa się z 4 kroków. Kierownik projektu, obok zorganizowania zespołu, musi zająć się następującymi sprawami:

 • Określenie zasobów (liczy osób, ilośc materiałów i środków finansowych) potrzebnych do wykonania planuj.
 • Przydzieleniem zadań członkom zespołu.
 • Przygotowaniem harmonogramu działań i określeniem daty rozpoczęcia i zakończenia prac.
 • Wprowadzeniem planu w życie.

Harmonogram projektu powinien uwzględniać 5 kluczowych parametrów projektu (zakres, jakość, czas, koszty i zasoby).

4. Zamykanie projektu

Zamykanie projektu to formalna procedura przeprowadzana po dostarczeniu rezultatów projektu klientowi. Zamykając projekt, trzeba podsumować, jakie zdarzenia zaszły podczas jego realizacji i przygotować informację na potrzeby planowania i wykonywania przyszłych projektów. Informacje zamykające projekt powinny zostać ujęte w sprawozdaniu które będzie odpowiadać na pytania:

 • Czy rezultaty projektu były zgodne z oczekiwaniami klienta?
 • Czy rezultaty były zgodne z oczekiwaniami kierownika projektu?
 • Czy zespół projektowy wykonał poszczególne zadania zgodnie z planem?
 • W jaki sposób zebrane informacje mogą być przydatne w realizacji kolejnych projektów?
 • Czy metodologia zarządzania projektami sprawdziła się i czy zespół projektowy postępował zgodnie z tą metodyką?
 • Jakie wnioski można wyciągnąć z realizacji projektu?

W tabeli nr 1.2 przedstawiłem charakterystykę poszczególnych faz projektu i opis zależności między parametrami projektu a fazami w cyklu życia projektu.

cykl życia projektu

Źródło: Skalik. (red) (2009, s. 25)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (17 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 6 votes)
Fazy zarządzania projektem: cykl życia projektu, 7.7 out of 10 based on 17 ratings

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • cykl życia projektu
 • fazy projektu
 • cykl ycia projektu
 • etapy projektu
 • etapy zarzadzania projektem
 • etapy realizacji projektu
 • cykl zarządzania projektem
 • fazy zarządzania projektem
 • fazy realizacji projektu
 • fazy cyklu życia projektu