Ewaluacja i ocena szkoleń i doradztwa indywidualnego w ramach projektu

W okresie objętym projektem uczestnicy  I oraz II cyklu projektu brali udział w następujących szkoleniach:

 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Księgowość firmy podatki
 • Zewnętrzne źródła finansowania MŚP
 • Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Marketing i sprzedaż;
 • Poznaj swoje możliwości i predyspozycje- jak być przedsiębiorczym?
 • Asertywność w praktyce;
 • Stres – wróg czy przyjaciel?
 • Sztuka motywacji.

Ponadto każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z 15 godzin indywidualnego doradztwa. Wyniki badań ewaluacyjnych pozyskane zostały na podstawie analizy anonimowych ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń i doradztwa; testów pozwalających mierzyć stopień wiedzy pozyskanej przez uczestników w trakcie szkoleń; opinii trenerów oraz rozmów z uczestnikami projektu. Uzyskane dane zostały wprowadzone i przetworzone w bazie monitoringu i ewaluacji.Ankieta ewaluacyjna, którą uczestnicy szkoleń wypełniali podczas ostatniego dnia zajęć obejmowała m.in.:

A) ocenę organizacji szkolenia pod względem:

 • Efektywnego wykorzystania czasu zajęć,
 • Wyposażenia sali wykładowej dla potrzeb szkolenia,
 • Pracy organizatora szkolenia,
 • Poczęstunku dla uczestników.

B) Ocenę materiałów szkoleniowych pod względem:

  • Zawartości merytorycznej,
  • Przejrzystości i przydatności,
  • Skala ocen wynosiła od 1 (bardzo słabo) do 5 ( bardzo dobrze)

C) Ocenę stopnia spełnienia oczekiwań względem szkolenia/doradztwa Skala ocen wynosiła od 1 (bardzo nisko) do 5 ( bardzo wysoko)

Ad. A) Ocena organizacji szkolenia

Analizując podsumowanie w/w ocen całościowych w ramach oceny organizacji szkolenia można zauważyć, iż najwyższą ocenę uzyskało badane kryterium ?Praca organizatora?, które 69,99% ankietowanych Beneficjentów Ostatecznych z obu cykli projektu, oceniło na bardzo dobrym poziomie. Wysoko ocenione zostało również ?Efektywne wykorzystanie czasu szkoleń? – 62,77% osób opowiedziało się za bardzo dobrym poziomem wykorzystania czasu zajęć.

podsumowanie I cyklu projektu

podsumowanie cyklu I i II

Analizując podsumowanie w/w ocen całościowych w ramach oceny organizacji szkolenia można zauważyć, iż najwyższą ocenę uzyskało badane kryterium ?Praca organizatora?, które ankietowanych Beneficjentów Ostatecznych z obu cykli projektu, oceniło na bardzo dobrym poziomie. Wysoko ocenione zostało również ?Efektywne wykorzystanie czasu szkoleń? – 62,77% osób opowiedziało się za bardzo dobrym poziomem wykorzystania czasu zajęć.

Wyniki zawarte w tabeli powyżej przedstawia również poniższy wykres:

ocena organizacji szkoleń

Ad B) Ocena materiałów szkoleniowych

 

Poniżej prezentujemy ocenę materiałów szkoleniowych pod względem merytorycznym oraz ich przejrzystości i przydatności

Ocena dokonana przez uczestników I cyklu projektu

ocena trenerów1

    Ocena dokonana przez uczestników II cyklu projektu

ocena trenerów 2

Jak widać na powyższym wykresie ponad 50% uczestników II cyklu projektu oceniło otrzymane materiały szkoleniowe zarówno pod względem merytorycznym jak i ich przejrzystości i przydatności na bardzo dobrym poziomie, zaś ponad 30% na poziomie dobrym. Podsumowanie ogólne oceny materiałów szkoleniowych dokonane przez uczestników I i II cyklu projektu przedstawia poniższy wykres.

ocena materiałów szkol

Analizując powyższe wykresy można zauważyć, iż materiały szkoleniowe pod względem merytorycznym oraz pod względem ich przejrzystości i przydatności oceniane zostały przez uczestników I oraz II cyklu projektu wysoko (przeważające oceny to b.dobre oraz dobre).

ad C)Ocena stopnia spełnienia oczekiwań względem szkolenia/doradztwa Jednym z kryteriów podlegających ocenie przez uczestników szkoleń i doradztwa indywidualnego był ?stopień spełnienia oczekiwań wobec szkolenia/doradztwa?. Spełnienie oczekiwań wobec szkolenia/doradztwa uczestnicy mieli możliwość oceny w skali od 1 (bardzo nisko) do 5 (bardzo wysoko). Średni stopień spełnienia oczekiwań uczestników I i II cyklu projektu wobec szkoleń i doradztwa przedstawia wykres poniżej:

ocena oczekiwań

Ocena stopnia spełnienia oczekiwań wobec szkolenia pokazuje, że 9 na 10 szkoleń zostało ocenionych powyżej 4 pkt. Szkoleniem w najwyższym stopniu spełniającym oczekiwania było według uczestników szkolenie pt. ?Stres wróg czy przyjaciel? ze średnią ocen 4,85 pkt. Szkoleniem w najmniejszym stopniu spełniającym oczekiwania było natomiast szkolenie pt. ?Marketing i sprzedaż? ze średnią 3,84 pkt. Wysoki stopień spełnienia oczekiwań osiągnęło również doradztwo indywidualne z średnią ocen 4,75 pkt ?stopinia spełnienia oczekiwań wobec szkoleń/doradztwa? z podziałem na I oraz II cykl projektu przedstawia poniższy wykres:

ocena oczekiwań 2

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • ocena szkolenia