Cele i wskaźniki projektu Inwestycja w samego siebie

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących rezultatów: Rezultatów twardych takich jak:

 • 12 osób założy działalność gospodarczą – źródłem danych dla pomiaru wskaźnika będą kopie dokumentów rejestracyjnych Beneficjentów Ostatecznych
 • 30 osób zakończy udział w szkoleniach i doradztwie – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wydanych certyfikatów
 • 12 osób otrzyma wsparcie finansowe na starcie i w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wypłaconych dotacji i wsparcia pomostowego.
 • 12 osób otrzyma doradcze wsparcie pomostowe w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wypełnionych formularzy doradczych

Rezultaty twarde były badane w oparciu o w/w dokumenty oraz prezentowane w sprawozdaniach Rezultatów miękkich takich jak:

 • Wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost umiejętności praktycznych u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost motywacji, samooceny i zwiększenie wiary w możliwość zmiany aktualnej sytuacji i osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Określenie predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywności i przedsiębiorczości u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u 100% Beneficjentów Ostatecznych.

Rezultaty te miały przyczynić się do osiągnięcia następujących celów projektu:

 • Wzrostu lub zdobycia wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz funkcjonowania rynku przez 30 Beneficjentów Ostatecznych do 31.12.09 przez udział w szkoleniach i doradztwie z zakresu przedsiębiorczości;
 • Wzrostu umiejętności praktycznych wypełniania dokumentów związanych z prowadzeniem firmy przez 30 BO do 30.04.09 przez udział w warsztatach praktycznych;
 • Wzrostu motywacji i samooceny przez 30 Beneficjentów Ostatecznych do 31.12.09 przez udział w szkoleniach psychologicznych i doradztwie psychologiczno- zawodowym;
 • Określenia predyspozycji zawodowych, wzrostu kreatywności i przedsiębiorczości przez 30 Beneficjentów Ostatecznych do 31.12.09 przez udział w szkoleniach psychologicznych i doradztwie psychologiczno-zawodowym;
 • Przełamania barier osobistych przez 30 Beneficjentów Ostatecznych do 31.12.09 przez udział w szkoleniach psychologicznych i doradztwie psychologiczno- zawodowym;
 • Eliminacji barier w dostępie do źródeł finansowania na starcie oraz w pierwszych miesiącach funkcjonowania firm dla 12 osób do końca 31.12.09 dzięki uzyskaniu dotacji;
 • Uniezależnienia się od rynku pracy przez 12 Beneficjentów Ostatecznych do 30.06.09 przez samo zatrudnienie.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)