9 obszarów wiedzy w obszarze badań i prac projektowych metodyki PMI

1.Zarządzanie integracją projektu: ten obszar jest odpowiedzialny za ogólne, wysoko poziomowe kwestie zarządcze związane z realizacją projektu, a szczególnie za:

 • Kwestie związane z uruchomieniem projektu (np. zdobycie mandatu na realizację projektu),
 • Przygotowanie planu zarządzania projektem,
 • Zarządzanie bieżącymi pracami projektowymi,
 • Kontrolę prac projektowych i zintegrowane zarządzanie zmianą,
 • Zamknięcie projektu

Integracja to codzienne wybory miejsca koncentracji zasobów i wysiłku, wyprzedzenie możliwych kłopotów i zarządzanie nimi, zanim staną się krytyczne.

2.Zarządzanie zakresem projektu: ten obszar wiedzy skupia się na zarządzaniu zakresem projektu (np. funkcjonalność tworzonego oprogramowania, zakres prac), a w szczególności na:

 • Definicji zakresu projektu wraz z strukturą wytwarzanych produktów
 • Sformalizowanych mechanizmów weryfikacji i kontroli zakresu projektu

3.Zarządzanie czasem w przygotowaniu i realizacji projektu: ten obszar wiedzy to wszystkie działania związane z wykonywaniem projektu w założonym terminie, o ile zmianie uległy przyjęte założenia oraz zakres. Szczegółowo przyjmuje on prostą sekwencję zdarzeń:

 • Zdefiniowanie zbioru planowanych działań
 • Ustanowienie wzajemnych zależności czasowych pomiędzy tymi działaniami (co musi być zrobione najpierw, a co potem, jakie działania mogą być wykonywane równocześnie)
 • Oszacowanie potrzeb zasobowych i czasu trwania poszczególnych działań
 • Stworzenie harmonogramu projektu oraz jego kontrola

Wszystkie powyższe procesy należą do grupy procesów planistycznych z wyjątkiem ostatniego procesu.

4.Zarządzanie kosztami projektu: większość projektów jest inwestycją, czyli kosztami, które w dłuższej perspektywie mają przynieść organizacji lub klientowi zysk. Aby projekt zakończył się powodzeniem, konieczne jest właściwe zarządzanie budżetem, czyli:

 • Szacowanie
 • Zaplanowanie (stworzenie bazowej wersji budżetu)
 • Kontrola

Wszystkie powyższe procesy należą do grupy procesów planistycznych z wyjątkiem ostatniego procesu.

5.Zarządzanie jakością projektu: PMBoK proponuje następujące procesy w celu zapewnienia właściwego zarządzania jakością:

 • Zaplanowanie sposobu zapewniania odpowiedniej jakości w projekcie
 • Wdrożenie tego planu poprzez systematyczne wykonanie rutynowych czynności
 • Kontrolę mechanizmów zapewnienia jakości

6.Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie: ten obszar wiedzy opisuje szereg dobrych praktyk związanych z zarządzaniem ludźmi postrzeganymi jako pojedyncze osoby i zespoły. Oznacza to:

 • Zaplanowanie potrzeb zasobowych
 • Procesy tworzenia zespołów ludzkich, ich rozwój i zarządzanie nimi

7.Zarządzanie komunikacją w projekcie: ten obszar wiedzy koncentruje się na zapewnieniu właściwej komunikacji z interesariuszami projektu. Szczególnie oznacza to:

 • Identyfikację kluczowych interesariuszy w trakcie inicjacji projektu
 • Stworzenie planu komunikacji z interesariuszami projektu
 • Właściwą dystrybucję informacji i zarządzanie interesariuszami
 • Przygotowanie i dystrybucję kontrolnych reportów wydajnościowych

8.Zarządzanie ryzykiem projektu: w tym obszarze zarządzanie ryzykiem odbywa się przy użyciu rejestru ryzyka. Działania te polegają na:

 • Stworzeniu planu zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacji, analizie i planowaniu odpowiedzi na ryzyka
 • Monitorowaniu i kontrolowaniu ryzyka

Wszystkie powyższe procesy należą do grupy procesów planistycznych z wyjątkiem ostatniego procesu.

9.Zarządzanie dostawami w projekcie: dostawa to zakup lub zdobycie produktów i usług spoza zespołu projektowego. Zarządzanie dostawą to:

 • Planowanie dostaw
 • Realizacja dostaw
 • Kontrola sposobu i stopnia realizacji dostaw
 • Zamykanie procesu dostawczego

Zależności między obszarami zarządzania projektem wg PMBOK

obszary wiedzy PMBOK

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
9 obszarów wiedzy w obszarze badań i prac projektowych metodyki PMI, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • obszary zarządzania projektami
 • zarządzanie komunikacją w projekcie